Friss számunkból

Előzetes a Jog-Állam-Politika 2013/03-as számából.

(Megjelenik: 2013. 09. 15-én)

TANULMÁNYOK 

Málik József Zoltán: Az utilitarizmus négy különböző paradigmájáról

Antalóczy Péter: A vallási közösségek jogállása az Európai Unió országaiban

Albert András: A román nemzeti kisebbség vallásjogi kérdései és autonómia törekvései a 17. századvégi Erdélyben

Bécsi Katalin: Az ügyvédi függetlenség és a tisztességes eljáráshoz való jog viszonyának változása az EU hatására

 

MŰHELY

Németh Regina: Az életreform-mozgalmak eszmei háttere és civilizációkritikai szerepe

Pápai Emese: Mozgás, tér, forma

 

FÓRUM

Siklósi Iván: A magánjog anyagának rendszerezéséhez

Sziveri Ilona: A közbeszerzési jog jogalkalmazói nézőpontból

 

RECENZIÓ

Farkas Ádám: Joël Kotek, Pierre Rigoulot: A táborok évszázada

Miskovics Mariann: Christoppher Krampe A római jog nyílt tengeren a jók és az igazságososk művészete

 

Jog- és politikatudományi folyóirat Eseménynaptára