Szerzőink figyelmébe

Kedves leendő szerzőink!

 

1. A Jog–Állam–Politika című referált folyóirat magyar, angol és német nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat és könyv-recenziókat – fogad el.

 2.  A kézirat terjedelme tanulmányok esetén általában nem haladhatja meg az 40000 karaktert, recenziók esetén a 15000 karaktert.

 3. A szöveget A/4-es méretben kinyomtatva kérjük leadni, és egyúttal Microsoft Word formátumban, e-mailben is kérjük mellékelni, a szerző nevének feltüntetésével (a cím előtt, ne lábjegyzetben!).

 4. Kiemelésként szövegben és lábjegyzetben is dőlt betű alkalmazható; kizárólag művek és idegen kifejezések kiemeléséhez. Ritkítás, aláhúzás, vastag betű, kapitális stb. használatát kérjük mellőzni.

 5. A hivatkozásokat felső indexben, az írásjel után tüntessük fel, pl.:” XY szerint,”1,2 továbbá…”.

       A feloldást lábjegyzetben, az oldal alján kérjük feltüntetni, több hivatkozás esetén pontosvesszővel:

            a) Szerző(k) vezetékneve (gondolatjellel elválasztva), évszám, hivatkozott oldal(ak), tehát:

            Kiss, 2010, 10.; Nagy, 2020, 20.       illetve  Kiss – Nagy – Kovács, 2020, 20-30., 40.

            b) Online hivatkozásnál Weboldal neve: Téma (nagy kezdőbetűvel), az évszám (ha van):

            Hvg.hu: Cikk címe, 2011.      (linket itt ne helyezzük el, csak a tartalomjegyzékben).

6. Az irodalomjegyzék csak a ténylegesen hivatkozott publikációkat tartalmazza, és korlátozzunk ezek számát 10-15 forrás megjelölésére. Rendezzük ABC-sorrendbe.

7. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén számozás nélkül közöljük, pont felsorolásjellel ellátva:

a) Könyveknél: Szerző(k) teljes neve (szerk. ha van) (évszám): Dőlt cím. Kiadó, helyiség. Például:

  • Kiss Péter – Nagy Tamás (2020): A monográfiánk. Universitas, Győr.
  • Smith, Joe – Doe, John (2010): A handbook. ABC Publishing, London.

b) Tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében, fentieket betartva:

  • Smith, John (ed.) (2000): A Chapter. In: Doe, John (ed.): A Book. ABC Publishing, London.

c) Folyóiratban megjelent tanulmány esetében:

  • Kiss Péter (2011): Egy cikk. In: Folyóirat. 2017/12. sz. Universitas, Győr.

d) Online hivatkozás esetében a webcím (url) és a megtekintés idejének feltüntetésével:

  • Hvg.hu: Hitelek. (Elérhető: www.webcim.hu. Letöltés ideje: 2020. február 2.).

e) Idézett jogszabályok esetén:

  • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

8. A jogforrásokat kérjük külön listában, az irodalomjegyzék után feltüntetni.

9. Kérjük, segítsék munkánkat a címek, alcímek tekintetében az alábbiak szigorú betartásával:

    A fejezet- és alcímek stílusa Cím formátumban kerüljön beállításra, az alcímeknél a listaszintet változtassuk, és lehetőség szerint lássuk el őket automatikus felsorolással az alábbiak szerint:          

         I. FEJEZETCÍMEK            (Behúzás, római számozás, nagybetűs, Times New Roman, 12pt)

     1) Alfejezetek címei      (Nincs behúzás, arab számozás, nem nagybetűs)

            a) Alfejezeten belül       (Listaszint szerinti behúzás, arab betűs felsorolás, nem nagybetűs)

                  i) Alfejezeten belül      (Listaszint szerinti behúzás, kis római betűs felsorolás, nem nagybetűs)

      Kérjük, hogy a dőlt, félkövér, stb. kiemeléseket mellőzzük! Angol címek esetében az angol helyesírás szerint a szavakat (a kivételektől eltekintve, pl. névelők, prepozícók) kezdjük nagybetűvel.

10. Tanulmányok esetén kérünk a szerzőktől elektronikus formában egy kb. 15 soros magyar és angol nyelvű összefoglalót (abstract), az 5-6 legfontosabb kulcsszó feltüntetésével.

11. A (fekete-fehér) táblázatokat és ábrákat megfelelően formázva, a forrást feltüntetve, képaláírással ellátva kérjük feltüntetni. A szövegbe építve és külön fájlként is kérjük elküldeni. A hivatkozásra vonatkozó kikötéseket név, évszám, oldalszám) itt is kérjük betartani. Példa képaláírásra:

 1. ábra: Az ábra tartalma (Forrás: Kiss – Nagy, 2010, 40.).

12. A szerkesztőségbe beérkezett – formailag megfelelő – kéziratokat a szerkesztőség előzetes szűrése után két opponensnek küldjük ki. Az opponensek a szerzők nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratokat. A közlés feltétele a két opponens támogató véleménye. Az opponensek által javítandónak értékelt kéziratokat átdolgozásra visszajuttatjuk a szerzőkhöz. A két opponens egybehangzó elutasítása esetén a kéziratot nem publikáljuk. Az opponensi vélemények be nem érkezése esetén a szerkesztőség saját hatáskörben dönt a publikálásról.

13. A szerkesztőség a beérkezett kéziratokért honoráriumot nem fizet.

14. Kérjük szerzőinket, hogy elektronikus úton adják meg, hogy milyen módon (foglalkozást munkahely, beosztás) szeretnének szerepelni folyóiratunkban. Kérjük, a kapcsolattartás elősegítése érdekében közöljék elérhetőségeiket (telefonszám/mobilszám, e-mail cím).

 

Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirat beküldésével segítik a munkánkat.

A szerkesztőség

Jog- és politikatudományi folyóirat Eseménynaptára

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. február 22. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00