A folyóiratról

A „Jog – Állam – Politika” című folyóirat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának referált tudományos kiadványa. A 2009. évi alapítása óta évenként négy számmal, háromhavonta, ötszáz példányban megjelenő periodika lektorált tanulmányokat és recenziókat közöl, melyek az állam- és jogtudományok és a politikatudomány teljes területét lefedik. A közlemények szerzői az említett tudományterületek vezető kutatói és oktatói közül kerülnek ki, de a doktori tanulmányaikat folytató hallgatók is lehetőséget kapnak a lapban való publikálásra.

Az alapítás óta eltelt időszakot tekintve, az intézményen kívüli szerzők aránya – növekvő tendenciát mutatva – összességében mintegy 30-40 százalékot tesz ki. A kiadvány nyelve magyar, ám a folyóirat esetenként idegen nyelvű írásoknak is helyet biztosít. A közölt tanulmányok átlagos terjedelme ötvenezer, míg a recenzióké húszezer karakter. A hazai periodikák spektrumát tekintve a folyóirat egy relatíve fiatal, ám helyzetét és kilátásait tekintve stabil, valamint – a publikálni kívánó szerzők köre és a beérkezett visszajelzések tanúsága szerint – országosan ismert kiadványként jellemezhető. A megjelentetett tudományos közlemények színvonalának biztosítása mellett, a szerkesztőség rendkívül nagy hangsúlyt fektet a korszerű és esztétikus arculat kialakítására és fenntartására is, melyet a lapban elhelyezett képek és illusztrációk is bizonyítanak. A folyóirat alapvető funkciói – a tudományos eredmények közzététele és a hazai tudományos diskurzus előmozdítása – lényegében megegyeznek a hasonló tárgyú periodikák funkcióival. Másodlagos funkcióként említhető meg továbbá az a célkitűzés, hogy a lap az alapító intézmény oktatói és doktori hallgatói számára országosan elismert kereteket biztosítson a tudományos közlemények megjelentetéséhez.

 A „Jog – Állam – Politika” főszerkesztője és szerkesztőbizottságának elnöke Prof. Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, szakvezető, szerkesztőségi tagjai: Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens és Dr. Deli Gergely egyetemi tanár, olvasószerkesztője Németh Richárd. A folyóirat műszaki szerkesztését és terjesztését az Universitas-Győr Nonprofit Kft., nyomdai munkálatait a Palatia Nyomda végzi. A kari periodika arculatának kialakítása Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár nevéhez fűződik. Kiemelendő, hogy a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága a 2011. január 19. napján megtartott ülésén a „Jog – Állam – Politika” című folyóiratnak „A” kategóriás minősítést adott.

Jog- és politikatudományi folyóirat Eseménynaptára

EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Szenátusi Ülés 2021. január 25. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. február 22. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00