2018

A lap X. évfolyamában megjelent számok tartalma

2018/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SZILÁGYI PÉTER | A Verfassungslehre, mint különös és különleges államelmélet II. A modern alkotmányok politikai alkotórészepdf download.png

JOSEF KOTÁSEK | Excessive formalism in the Czech Bill of Exchange Case Lawpdf download.png

KISS LAJOS ANDRÁS | A geopolitika misztikus megalapozása Alekszandr Dugin politika- és államelméletébenpdf download.png

MŰHELY

LACZÓ JÓZSEF | Az aszebeia – istentelenség bűncselekménye „a vizsgálódás nélküli élet nem emberhez méltó élet”pdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Az erkölcsi tapasztalat fenoménje Az erkölcsi érzékrőlpdf download.png

FÓRUM

VÁRADI-TORNYOS BÁLINT |  A megújult közigazgatási eljárásról jogelméleti megközelítésbenpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2018/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SZABADFALVI JÓZSEF | Ottlik László marxizmus-, szocializmus-, bolsevizmus-kritikájapdf download.png

HAMZA GÁBOR | Eckhart Ferenc, a magyar jogtörténet európai hírű művelőjepdf download.png

VARGA JUDIT | Állami önkorlátozás: az államadósság gyarapodásának akadályaipdf download.png

ORBÁN ENDRE | A (rendőr)képmás és kerete: az alkotmánybírósági határozatok helye a jogrendszerbenpdf download.png

GULYÁS ÉVA | A nemzetállam fogalmának változásaipdf download.png

KATALIN SZOBOSZLAI-KISS | Major differences between the characters of the natural philosophers and the Sophistspdf download.png

MŰHELY

ÚJVÁRI EMESE | A magistratusok felelőssége a gyámrendelés kapcsán a császárkorbanpdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A sztoikus logika rövid összefoglalásapdf download.png

FÓRUM

RENÁTA GARAI | Die strafrechtliche Regelung der häuslichenBeziehungsgewalt in Ungarn – eine neue Strafhandlung im Spiegel der Rechtspraxispdf download.png

BECÁNICS ADRIENN | A konzuli védelem „európaizálódása”— válsághelyzetekben biztosított segítségnyújtás az uniós polgárok számárapdf download.png

BICSKEI HEDWIG | The rights of children in pre-trial detention in the light of the UN Convention on the Rights of the Childpdf download.png

DANIEL HAITAS | Eurasian Integration and Ukrainepdf download.png

RECENZIÓ

VASAS TAMÁS | Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék: Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből
Recenziópdf download.png

MÁTHÉ ANDREA | A figyelem útjai Kondor Attila képeihezpdf download.png

HÍREK

IN MEMORIAM FEHÉR LENKEpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

 

2018/3. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SISKA KATALIN | Emigrációból migráció – A török bevándorlási és kivándorlási szokásokról, szabályokról és azok változásairól pdf download.png

ERDŐS CSABA | A közvetlen demokrácia fogalmának nyomában pdf download.png

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | Államépítési törekvések Szíriában II. – Az Iszlám Állam tündöklése és túlélése? pdf download.png

CSAPODY TAMÁS | A nagykanizsai intrenálótáborok története – Cigányok, Jehova tanúi, nazarénusok és zsidók a nagykanizsai internálótáborokban 1939 és 1945 között pdf download.png

BUSA RÉKA | A cirkuszi akrobata és a próbára vett lovak esete pdf download.png

MŰHELY

PONGRÁCZ ALEX | „Gyönyörű képességünk, a térrend” A Föld nomosza és annak aktualitása a XXI. században pdf download.png

TUSSAY ÁKOS | Imitatio Regis Christi. A Normann Anonymus krisztocentrikus királyideálja és forrásai pdf download.png

PÁLVÖLGYI ÁKOS | A feltételes elítélés XIX. századi kodifikációjának akadályai a Csemegi Kódex alkalmazásában pdf download.png

FÓRUM

STUMPF ISTVÁN | Egy szabadságszerető értelmiségi küzdelme az ember méltóságáért – Recenzió és laudáció Lenkovics Barnabás: Ember és jog – Válogatott gondolatok című könyvének
kapcsán pdf download.png

CSEGE GYULA – MÁTYÁS SZABOLCS | Térfigyelő rendszerek hazai szabályozása az empirikus kutatások és a biztonsági kihívások tükrében pdf download.png

GLAVANITS JUDIT – KIRÁLY PÉTER BÁLINT | A blockchaintechnológia alkalmazásának jogi előkérdései: a fogalmi keretek pontosításának szükségessége pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2018/4. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SASHALMI ENDRE | Az állam- és jogelmélet oroszországi kezdetei Feofán Prokopovics (1681–1736) műveinek tükrében I.pdf download.png

JUHÁSZ ÁGNES | A tartási jogviszonyok módosításapdf download.png

MOLNÁR JUDIT | Az osztrák és a magyar fizetési meghagyásos eljárás: közös út — közös cél?pdf download.png

HORVÁTH SZILVIA | Populizmus és demokráciák: A kortárs demokrácia válsága és a klasszikus alapú politikai gondolkodás lehetőségeipdf download.png

KEVEVÁRI ISTVÁN | A politika és barátság fogalmainak elméleti összefüggései egykor és mapdf download.png

ALBERT ANDRÁS | Az erdélyi vallásszabadság és a 16–17. századi Európapdf download.png

MŰHELY

FELEDY BALÁZS | Zórád Ernőről, a rajz és az élet szerelmesérőlpdf download.png

SIKLÓSI IVÁN | Nemlétező és érvénytelen szerződések a római jogban a Gai. 3, 176 tükrébenpdf download.png

FÓRUM

NÉMETH GABRIELLA | Az online általános szerződési feltételek normahatásának dilemmáipdf download.png

RECENZIÓ

MOLNÁR ANDRÁS | Recenzió Deli Gergely: Az eleven jog fájáról című művérőlpdf download.png

PETHŐ ANDRÁS | A jog az orvosi szakma minimuma — Recenziópdf download.png

BARTHA ILDIKÓ–LOVAS DÓRA | Pénzügyi politika és szabályozás dimenziói az Európai Unióbanpdf download.png

KOVÁCS GÁBOR | Rendészettan — rendészettudomány? Finszter Géza Rendészettan könyve nyománpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

E számunkat Zórád Ernő képei díszítik. A közlés lehetőségét köszönjük Zórád Katalinnak és Zórád Zsuzsának.