2021

A lap XIII. évfolyamában megjelent számok tartalma.

2021/01. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

DELI GERGELY | A bizonytalansági hipotézis – Avagy mit tanulhatunk (még mindig) a rómaiaktólpdf download.png

PÁLFI EDINA | Comparison of the Right of Initiative in the Old and the New Rules of Procedure in the Hungarian National Assemblypdf download.png

HORVÁTH ISTVÁN | A tagállamok szerepvállalása az Európai Unió kultúrpolitikájábanpdf download.png

MŰHELY

ELŐSZÓ – A közérthető fogalmazás jelentősége a digitális szerződések esetébenpdf download.png

NÉMETH GABRIELLA | A normahatás és a közérthetőség összefüggései a sablonizált elektronikus szerződésekbenpdf download.png

GELLÉN KLÁRA | A szerződési jognyilatkozatok érthetősége és értelmezése, különösen a fogyasztói szerződések körébenpdf download.png

HETTINGER SÁNDOR | A közérthetőség követelményének érvényesítése az általános szerződési feltétellel létrejövő szerződések magyarra fordításakorpdf download.png

SZOTÁK SZILVIA | Társadalmi különbségek, közérthetőségi dilemmák – a közérthetőségről szociolingvisztikai megközelítésbenpdf download.png

HORVÁTH PÉTER | Mitől közérthető és tömör egy jogi szöveg?pdf download.png

FÓRUM

MALUSTYIK BRIGITTA | Az öregségi nyugdíj és a rokkantsági ellátás megállapítása az Európai Unió koordinációs rendelete alapjánpdf download.png

RECENZIÓ

SCHULTZ BALÁZS | Recenzió Deli Gergely: Just Living – Towards an Ethics-based Legal Theory című könyvérőlpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

E számunk illusztrációival a könyvnyomtatás születésére emlékezünk. Fotók: Már Mira.

 

2021/02. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

LENKOVICS BARNABÁS | A házasság és a család fogalma és értelmezésepdf download.png

HÁMORI ANTAL | Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokrólpdf download.png

LOVÁSZY LÁSZLÓ GÁBOR – SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A mesterséges megtermékenyítésről mint az élethez való jog
lehetőségéről és az ebből származó etikai dilemmákrólpdf download.png

BARTKÓ RÓBERT | Criminal Legal Tools in the Fight Against Irregular Migration in Hungarypdf download.png

FELEDY BALÁZS | Aki rajzol, fest, ír... Szerényi Gábor képteremtő művészetérőlpdf download.png

MŰHELY

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | Az észak-afrikai országok fontosabb politikai mérföldköveinek összevetése egyéb társadalmi és gazdasági mutatókkal az arab tavasz óta eltelt időszakbanpdf download.png

HAJNAL ZSOLT – JAGUSZTIN TAMÁS | Közérdekű perindítás a tagállamokon átnyúló jogsértésekkel szembenpdf download.png

TURCSÁN TAMARA | A közvetítés európai uniós szabályozása – Egyes tagállami implementációkpdf download.png

MOLNÁR JUDIT | Veszélyhelyzet előtt, közben, után – Szóbeliség a fizetési meghagyásos eljárásbanpdf download.png

FÓRUM

ZACCARIA MÁRTON LEÓ | A munkavállalói jogvédelem új fejleményei a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése érdekébenpdf download.png

RECENZIÓ

PETHŐ ANDRÁS | Recenzió Julesz Máté: Az egészséghez fűződő jog – A pótanyaságtól a COVID-19-ig című művérőlpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

E számunkat Szerényi Gábor grafikus művei díszítik.

 

2021/03. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

DEÁK PÉTER | Házastársi „machinációk” tárháza – forráselemzések a házastársak közötti lopás témaköréből I.pdf download.png

KESERŰ BARNA ARNOLD | A magánélet védelméről szóló törvény kritikai elemzésepdf download.png

FARKAS ÁDÁM | Bábeli zűrzavar? Avagy a védelmi és biztonsági kihívások jogállami adaptációjának rendszerszintű kérdései, különös tekintettel az Eurázsia-gondolatrapdf download.png

LUGOSI JÓZSEF | A konfliktushelyzet kialakulásától a magánjogi jogvitáigpdf download.png

KELEMEN ROLAND | Radikalizálás, dezinformálás és tömegpszichózis modern köntösben: a hibrid konfliktus kibertérbenpdf download.png

CSITEI BÉLA | Az autonóm járművek és a termékfelelősség, avagy mennyiben indokolt a termékfelelősségi szabályok reformjapdf download.png

DANIEL HAITAS | British Royal Succession and Marriages: Certain Past Laws and Changes in Modern Timespdf download.png

SISKA KATALIN | A Moszul Bizottság ambivalens megítélésének okairól, különös tekintettel Teleki Pál szerepérepdf download.png

BORS SZILVIA | The Effect of COVID-19 Pandemic in Labour Law with Regards to the Regulation of Home Officepdf download.png

MŰHELY

BENYUSZ MÁRTA | A gyermekek jövője az Európai Unióban - Mit ígér a Bizottság 2021-2024-es stratégiája?pdf download.png

RECENZIÓ

ZALAHEGYI ZOLTÁN | Gróf Esterházy Móric és Győr – Biczó Zalán könyvéről és a győri Esterházy-emléktáblárólpdf download.png

HALÁSZ GÉZA | Szerényi Gábor szociografikáirólpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

E számunkat Szerényi Gábor grafikus művei díszítik

 

2021/04. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

FENYVESI CSABA | Az angolszász felismerési eljárások jogállami üzeneteipdf download.png

GOSZTONYI GERGELY | Az internetes tartalomszabályozás európai típusú szabályozásának kezdetei, avagy irányelvektől a rendeletekig (TWF, AVMS, E-Comm, DSA, DMA)pdf download.png

DEÁK PÉTER | Házastársi „machinációk” tárháza – Forráselemzések a házastársak közötti lopás témaköréből II.pdf download.png

KIS NORBERT | Természeti törvények a társadalomtudományokbanpdf download.png

SMUK PÉTER | Tabu vagy kontextus? – A strasbourgi emberi jogi bíróság újabb döntései a horogkereszt tilalmárólpdf download.png

RASHED DAHER | Before the 'Asads. The Rise of the Ba'at and the Syrian nationalism between 1946 and 1970pdf download.png

MŰHELY

NÉMETH RICHÁRD | A COVID-19 járvány okán bevezetett home office munkavégzés hatása a munkakörülményekre és szervezeti kommunikációra nagyvállalati környezetbenpdf download.png

SZENTE RÉKA | Hans Kelsen tiszta jogtanának megjelenése a közigazgatási jogérvényesítésbenpdf download.png

SZABÓ PÉTER ZSIGMOND | Az 1901-es gyári törvény, az 1881-es indiai gyári törvény, valamint a gyermekmunka törvényi szabályozása a bányászatban a 19. századi Nagy-Britanniábanpdf download.png

MARGITTAY-MÉSZÁROS ÁRPÁD | XIII. Leó pápa magyar nemzetiségű görögkatolikus híveket érintő, a liturgikus nyelvhasználatra vonatkozó tiltó rendeletérőlpdf download.png

FÓRUM

FRANK MÁTÉ | Termékkár a Kármán-vonalon innen és túl – A termékfelelosség alkalmazásának dilemmái a világűrjogbanpdf download.png

GARAI RENÁTA – MOLNÁR TAMÁS | A hulladékprobléma kriminológiai és büntetőjogi vetületepdf download.png

RECENZIÓ

SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ | Könyvismertetés Szabó Endre Győző (szerk.): Az Infotörvénytől a GDPR-ig címu kötetérőlpdf download.png

CSÁSZÁR TAMÁS | Törvényhozó a villamoson – Halász Géza grafikáirólpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png


E számunkat Halász Géza képei díszítik.