Szerkesztőség

A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Dr. Bihari Mihály professor emeritus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, alkotmányjog és politikatudomány

 

A szerkesztőbizottság elnökhelyettese:

Dr. Révész T. Mihály c. egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogtörténet

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar), filozófia, állam- és jogelmélet

Dr. Darák Péter a Kúria korábbi elnöke, egyetemi docens ( Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Álla- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

Dr. Gyurita Rita Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főigazgatója, egyetemi adjunktus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

JUDr. Josef Kotásek egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes (Masarykova Univerzita Právnická Fakulta), kereskedelmi jog

Dr. Kiss László egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, alkotmányjog és közigazgatási jog

 Dr. Lamm Vanda professor emeritus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), akadémikus, nemzetközi jog

Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, polgári jog

Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar; Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, kriminológia és büntetőjog

JUDr. Mária Patakyová egyetemi tanár, rektorhelyettes (Comenius University of Bratislava), kereskedelmi jog

Dr. Patyi András egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), tanszékvezető, közigazgatási jog

Dr. Smuk Péter egyetemi tanár, dékán (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogelmélet

Dr. Szalay Gyula professor emeritus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), munkajog

Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogelmélet

Dr. Takács Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogelmélet

Dr. Torma András egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

Dr. Varga Zs. András  a Kúria elnöke, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar), alkotmánybíró, közigazgatási jog

Dr. Verebélyi Imre professor emeritus (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

 

Szerkesztők:

Dr. Deli Gergely egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogtörténet

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), filozófia és klasszika-filológia

 

Olvasószerkesztő:

Németh Richárd

 

Az alapító képvielője:

Dr. Fazekas Judit dékán (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), polgári jog és nemzetközi magánjog

 

------------------------------------------------------------------------------------------

IMPRESSZUM

 

Kiadó: Universitas-Győr Nonprofit. Kft. ügyvezetője, Tóth Eszter

Székhely: Győr, 9026, Egyetem tér 1.

Szerkesztés: Bihari Mihály főszerkesztő

Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda

Műszaki tördelés és elektronikus felület kezelése: Infoartnet Kft.

Megjelenik 3 havonta

ISSN 2060-4580