XVI. ÉVFOLYAM – 2024/1 – JOG - ÁLLAM - POLITIKA

TARTALOM

TANULMÁNYOK

3 PÁPAI-TARR ÁGNES: Gondolatok az életfogytig tartó szabadság- vesztés kiszabásának tapasztalatairól PDF
25 SZIGETI PÉTER: A könnyű és nehéz esetek közötti tartomány: a normálforma beiktatása (Vázlat) PDF
 33 TÓTH J. ZOLTÁN: Alkotmányértelmezési módszerek a közép- európai alkotmánybíróságok gyakorlatában - jog összehasonlító megközelítésben PDF
55 KÖBEL DÁVID: Az önrendelkezési jog és az életvégi döntések jogdogmatikájának nemzetközi összehasonlítása PDF
77 VASAS TAMÁS: Szókratész igazmondása, vagyis a ,parrhészia" mint negyedik retorikai kategória Michel Foucault vizsgálódá- saiban PDF
85 NAGY ZSOLT: Integráció a jogi oktatásban: az elmélet és a gyakorlat kettősségének problematikája PDF

MŰHELY

109 SZESZTAY ANDRÁS: „Ki feszül fel a szivárványra?" - Bibó István első emléktáblájának avatása (1989) PDF
113 CSEHES ANDRÁS: Tiberius Sempronius Gracchus bukásának jogi aspektusai PDF
125 URBÁN ERIKA: Numen, auctoritas, imperium - A római tekin- télyfogalom egyes aspektusainak értelmezése és azok megjele- nése a jungi archetípusok tükrében PDF
137 NÉMETH RICHÁRD: Bizalom és hiszékenység online térben PDF
151 HORVÁTH ANETT - NAGY MILÁN: A kartellpártosodás elmélete és koole-i kritikája PDF

FÓRUM

159 LOVAS DÓRA: Az Európai Unió állami támogatási joga a közleke- dés területén PDF
181 MÓNIKA BESENYEI: The Application of ESG in the Public Sector - Measuring the Sustainability of the Public Administration Sector PDF

HÍREK

211 HÁMORIANTAL - VERES ZOLTÁN: Fókuszban a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalma - Beszámoló a BGE Fogyasztóvédelmi Kutatócsoport PDF
215 BÓKA ZSOLT: Ungár Margit emléktáblájának felavatása PDF

 

Teljes kötet letöltése

XVI. ÉVFOLYAM – 2024/1