2009

Az I. évfolyam megjelent számainak tartalma:

 

2009. évi 1. szám

      CS. KISS LAJOS | Köszöntő   

 

TANULMÁNYOK

LENKOVICS BARNABÁS | Alkotmányozás és kodifikálás  

SZEGEDI ANDRÁS | A törzstőkeminimum dogmája a magyar társasági jogban  

RIGÓ ANETT | Szuverenitás és legitimitás 

SZILÁGYI PÉTER | Szuverenitás, globalizáció, európaizálódás 

EGRESI KATALIN | Concha Győző konzervatív állameszméje 

GYŐRI CSABA | Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite 

 

KITEKINTÉS

HORVÁTH BARNA | Mezőtörvény és jogi mező I. 

TAKÁCS PÉTER | Elfeledett „Jogtudomány” 

 

SZEMLE

VIGH EDIT | Jogelmélet és jogrendszerkutatás 

 

ALAPÍTÁS

BIHARI MIHÁLY | A győri jogászképzés évfordulójára   

 

.....................................................................................

2009. évi 2. szám

 

TANULMÁNYOK

LAMM VANDA | Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban 

HORVÁTY BALÁZS | Harmincöt év az Általános Vám-és Kereskedelmi Egyezményben. Magyarország kereskedelempolitikai mozgásterét meghatározó tényezők 

DELI GERGELY | Érték és valóság határán – A jóerkölcs kezdetei 

HORVÁTH GERGELY | Az agrár-környezetvédelem speciális területei 

VERMES ATTILA | A biztosítási jog európaizálódása. A szállítmánybiztosítási modelltörvény 

KECSKÉS GÁBOR | Az iraki háború és az amerikai kormányzat kommunikációja 

 

KITEKINTÉS

HORVÁTH BARNA | Mezőtörvény és jogi mező II. 

EGRESI KATALIN | „Korrupciós kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban”. Egy közigazgatási szakkonferencia tanulságai 

BORSA DOMINIKA | A minőségi jogalkotás problémái (A győri jogi kar doktori iskolájának szakmai konferenciája) 

 

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri jezsuita jogakadémia alapítása és a Ratio Educationis (1777) hatása 

 

.....................................................................................

2009. évi 3. szám 

 

TANULMÁNYOK

BIHARI MIHÁLY | Politikai értékek 


SMUK PÉTER | Az Országgyűlés funkcióinak fejlődéstörténete – 1985-1990 

LAPSÁNSZKY ANDRÁS | A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül 

DELI GERGELY | Érték és valóság határán - A jóerkölcs története II. 

 

KITEKINTÉS

BORSA DOMINIKA | A jogállamiság 20 éve 

STUMPF ISTVÁN | Állam és kormányzás 

FINSZTER GÉZA | Közbiztonság és jogállam 

 

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri akadémia pécsi korszaka

 

RECENZIÓ

KÖNCZÖL MIKLÓS | Paradoxonok találkozása egy konzervatív és egy republikánus politikafilozófiai diskurzus forrásai és perspektívái

 

.....................................................................................

2009. évi 4. szám

 

TANULMÁNYOK

KOVÁCS GÁBOR | Bioetika és büntetőjog kapcsolata

SIKLÓSI IVÁN | A szerződés részleges érvénytelenségének problémájához a klasszikus római jogban 

KNAPP LÁSZLÓ | Az uniós polgárok diplomáciai és konzuli védelméről I. 

DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA | A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása 

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Államelmélet és államvezetés  

 

KITEKINTÉS

MARJÁN ATTILA | Az Európai Unió intézményeinek közigazgatási rendszeréről és humánpolitikájáról 

SZIKLAY JÚLIA | Hová visz az információs szupersztráda?

 

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Az akadémia megújulása az új tanulmányi rend nyomán és az akadémia jogi tanszékei