2012

A lap IV. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2012/1. szám

TANULMÁNYOK

BIHARI MIHÁLY | Hatalom és legitimitás — Guglielmo Ferrero hatása Bibó gondolkodására pdf download.png

SULYOK GÁBOR | A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása pdf download.png

DELI GERGELY | Mi a jog? — Hart jogelméletének kritikai aspektusai a római jog nézőpontjából  pdf download.png

MŰHELY

GÖNDÖR ÉVA | A nők munkában való részvétele és az anyaság védelmének munkajogi eszközei a gyermekgondozási segély bevezetéséig pdf download.png

GLAVANITS JUDIT | A kockázati tőke jogi fogalmának meghatározása pdf download.png

JAROMIR TAUCHEN | Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren pdf download.png

KITEKINTÉS

MILASSIN LÁSZLÓ | Boeing kontra Airbus, vagy „légi óriások” kereskedelmi háborúja — Az USA és az EU vitája a „légi óriások ügyében” pdf download.png

RECENZIÓ

DOBOS ISTVÁN | „Mi lesz veled társasági törvény, mi lesz veled cégtörvény?” – A Magyar Jogász Egylet Társasági Jogi és Cégjogi Szakosztályának ülése pdf download.png

ALMÁSI TIBOR | Péreli Zsuzsa: Aequilibrium pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2012/2. szám

TANULMÁNYOK

DOMOKOS ANDREA | Kriminológia és büntetőpolitika Magyarországon a globális kihívások korában pdf download.png

DOBOS ISTVÁN | A gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó szabályozás a társasági törvényekben és az új Polgári Törvénykönyv tervezetében pdf download.png

KECSKÉS GÁBOR | A jogellenes magatartásból eredő államfelelősség kodifikációjának története pdf download.png

MENYHÁRT ÁDÁM | A tévedés fogalma és kategóriái a német polgári jogban a BGB és a bírói gyakorlat alapján pdf download.png

SIKLÓSI IVÁN | Az eredeti állapot helyreállítása mint érvénytelenségi jogkövetkezmény problémaköréhez a római jogban és a magyar polgári jogban pdf download.png

MŰHELY

ALBERT ANDRÁS | Bethlen Miklós erdélyi kancellár pere – A Habsburg politikai hatalom igazságszolgáltatása, 1704–1712 pdf download.png

HORVÁTH GERGELY | ’Gondnokság’ – Az agrár-környezetjog funkciója és felépítése pdf download.png

HULKÓ GÁBOR – ONDREJOVÁ DANA | Az „összehasonlító reklám” az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában pdf download.png

KITEKINTÉS 

EGRESI KATALIN | A jogbiztonság, az igazságosság és a demokrácia a jog mérlegén pdf download.png

BICZÓ ZALÁN | A kismegyeri csata és a történelmi emlékezet pdf download.png

RECENZIÓ

ERDŐS CSABA | Szigeti Péter: Társadalomkutatás – mi végre? pdf download.png

FARKAS VAJK | Fekete Balázs: A modern jogösszehasonlítás paradigmái pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2012/3. szám

TANULMÁNYOK

SAMU MIHÁLY | Az önrendelkezési jog és érvényesítésének gondja – világprobléma pdf download.png

ANTALÓCZY PÉTER | Az Alaptörvény és az egyházakra vonatkozó legújabb szabályozás dimenziói pdf download.png

VERES ZOLTÁN | A fogyasztói és szociális jogok egyes összefüggései, avagy a szociális jogok fogyasztóvédelmi aspektusai pdf download.png

DARAGÓ DÉNES | Brandolinus — Egy firenzei államelméleti gondolkodó Mátyás király udvarában pdf download.png

BODZÁSI BALÁZS | A zálogjogi szabályozás gazdasági és jogpolitikai háttere pdf download.png

MŰHELY

ALBERT ANDRÁS | Az erdélyi államiság kérdése gróf Bethlen Miklós erdélyi kancellár Columba Noe politikai röpiratának tükrében (1704) pdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A hellenizmus filozófiai mozgalmairól – Epikurosz, az élet élvezetének filozófusa pdf download.png

FÓRUM

JUHÁSZ ESZTER | A végrehajtási kifogás új szabályainak margójára pdf download.png

RECENZIÓ

MACHER GÁBOR | Peter Stein: A római jog Európa történetében pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2012/4. szám

TANULMÁNYOK

HORVÁTHY BALÁZS | Die Welthandelsorganisation und die Europäische Union — Ein Verhältnis sui generis pdf download.png

NAGY KLÁRA | Az Europol bűnügyi adatkezelése pdf download.png

KŐHIDI ÁKOS | Közrehatás az internetes szerzői jogi jogsértéseknél — A „Störerhaftung” alkalmazásának elméleti alapjai pdf download.png

GÖNDÖR ÉVA | A gyermekgondozási támogatások az államszocializmus időszakában, különös tekintettel a gyermekgondozási segélyre pdf download.png

MŰHELY

BERETKA KATINKA | A határon kívül élő magyarságért való felelősségvállalás Magyarország Alaptörvényében, különös tekintettel annak vajdasági vonatkozásaira pdf download.png

ALMÁSI TIBOR | A győri Xántus János Múzeum Patkó Imre Gyűjteménye pdf download.png

FÓRUM

BARTKÓ RÓBERT | A védelem által felkért szakértő perjogi helyzete a büntetőeljárásban pdf download.png

MILASSIN LÁSZLÓ — GLAVANITS JUDIT | A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére pdf download.png

SARKANTYU SZABOLCS | A közjegyzői fizetési meghagyásból alakult polgári perek egyes problémás kérdései pdf download.png

SULYOK GÁBOR | Visszatérés a nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozásához pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png