2019

A lap XI. évfolyamában megjelent számok tartalma

2019/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

SASHALMI ENDRE | Az állam- és jogelmélet oroszországi kezdetei Feofán Prokopovics (1681-1736) műveinek tükrében. II. rész pdf download.png

SISKA KATALIN | Gondolatok a török migrációs jog fejlődéséről különös tekintettel az EU-török migrációs paradoxonra pdf download.png

HOLLÁN MIKLÓS | A kerettényállásokkal kapcsolatos tévedéspdf download.png

KNAPP LÁSZLÓ | A beleértett külső hatáskörök doktrínájának kodifikálása és az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodáspdf download.png

BARTKÓ RÓBERT | Gondolatok a határzár tiltott átlépése bűncselekményrőlpdf download.png

MŰHELY

BUSA RÉKA | Neue Bemerkungen über Ulp. D. 19, 5, 20pr.pdf download.png

FÓRUM

LUGOSI JÓZSEF | Jogérvényesítés a polgári perben az alperes szemszögébőlpdf download.png

RECENZIÓ

SMUK PÉTER | Újragondoljuk-e a rendszerváltást? Tőkés Rudolf: Újragondolt történelempdf download.png

FARKAS ÁDÁM | A rendkívüli jogrend iszlám jogi olvasatapdf download.png

NAGY SZABOLCS | Nánási László: A jogrend szolgálatában. Váry Albert élete és működése (1875-1953)pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

 

2019/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

CSŰRÖS GABRIELLA | Az uniós költségvetés funkciói a tervezett 2021–2027 közötti több éves pénzügyi keretbenpdf download.png

SZERLETICS ANTAL | Az emberi jogok morálfilozófiai és politikai megalapozásapdf download.png

DANIEL HAITAS | Issues in European Union-Russia Energy relationspdf download.png

FARKAS ÁDÁM | A kibertér műveleti képességek kialakításának és fejlesztésének egyes szabályozási és államszervezési alapvonalaipdf download.png

KISS LILLA NÓRA | Új szabályozás vagy reformok? Az uniós polgárság egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Brexit tükrébenpdf download.png


MŰHELY

OMED ISMAIL | Iraqui Labour Law – Recent Amendments on Termination of Employment Contract – compared to International Labour Standardspdf download.png


FÓRUM

FERENCZ JÁCINT | Az állam szerepe a foglalkoztatási jogviszonyokban a 21. századbanpdf download.png

NÉMETH IMRE | Prevenció, avagy a büntetőjog funkcióváltásapdf download.png


RECENZIÓ

VIKMAN LÁSZLÓ | „Idegen vizeken” – recenzió a kiel-i CSW COE tengeri műveleti jogról szóló tanulmánykötetérőlpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2019/3. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

PÁPAI-TARR ÁGNES | Büntetéskiszabási metamorfózis, avagy egyezség a büntetőperbenpdf download.png

NOGEL MÓNIKA: A szakértői bizonyítással szemben támasztott követelmények szigorodása az Amerikai Egyesült Államokbanpdf download.png

HÁMORI ANTAL | Az Fgytv. békéltető testületet és fogyasztóvédelmi politikát is érintő 2019. évi módosításának kritikájapdf download.png

FALUSI BERNADETT | Egy újabb lépés az univerzális nemzetközi emberi jogok szférájában az egészségügyi ellátáshoz való jog irányába?pdf download.png

NÉMETH IMRE | A túlkriminalizáció jelensége és az alkotmányos büntetőjog válságapdf download.png

SZÉPVÖLGYI ENIKŐ | A fogyasztói jogviták hatékony rendezésének jelene és jövőjepdf download.png

LEHOCZKI ZÓRA ZSÓFIA | Az MNV Zrt. kapcsán felmerülő egyes kárfelelősségi kérdésekpdf download.png

MŰHELY

MADAI SÁNDOR | Az idős kor és a fogyatékosság értelmezése a kifosztás alapesete körébenpdf download.png

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | A kurd kisebbség szerepe a szíriai polgárháború dinamikájának alakulásábanpdf download.png

FÓRUM

BARTOS BLANKA | A hivatásos bírák erényességepdf download.png

WELLMANN BARNA BENCE | A munkaviszony létesítésével összefüggő legfontosabb intézmények a magyar és a spanyol munkajogbanpdf download.png

ZACCARIA MÁRTON LEÓ | Tájékozódás az ismeretlenben – gondolatok a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségéről szóló irányelv revíziójárólpdf download.png

HÍREK

In memoriam BENDE-SZABÓ GÁBORpdf download.png

ZALAHEGYI ZOLTÁN | Európai Miniállami Gyűjtemény Győrbenpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2019/4. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

ÁRVA ZSUZSANNA – LÁSZLÓ VILMOS CSONGOR | A közigazgatási eljárás alkalmazásának felsőoktatási tapasztalataipdf download.png

SASHALMI ENDRE | Az államkormányzás allegóriájapdf download.png

HORVÁTH ANETT | Pártpénzügyek — Az origó állapot — Az MSZMP vagyonának sorsa az utódpárt beszámolói alapjánpdf download.png

SONG DAWEI | New legislation or new interpretation on cybercrime: on the analysis of online obscene live streaming in Chinapdf download.png

MŰHELY

BORS SZILVIA | Az urbanizáció munkajogi hajtóerői Győrbenpdf download.png

BARANYI TAMÁS | „Isteni szépség” — A fenséges platonizmusban rejlő előzményeipdf download.png

CSÉCS TERÉZ |  Jogászok a Győri karikatura-albumbanpdf download.png

FÓRUM

CSÁK CSILLA – MARINKÁS GYÖRGY | A pernye jogi besorolása az Európai Uniós és a magyar jog alapján — A kapcsolódó EuB joggyakorlat elemzésepdf download.png

MÉSZÁROS GÁBOR | Volt egyszer egy... rendhagyó „alkotmányozó”pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png