2023/1. SZÁM TARTALMA

borito_webre.jpg

Teljes szám

pdf

 

Tanulmányok

Családi értékek mentése

LENKOVICS BARNABÁS

pdf

3

A goszudarsztvennoszty szó jelentése és
jelentősége az orosz politikai eszmetörténetben

SASHALMI ENDRE

pdf

21

A „nullum crimen elv” védelmében

BARTKÓ RÓBERT

pdf

37

Az Európai Ügyészség együttműködési keretrendszere az Európai Unió igazságügyi szerveivel

MARCO PESCI

pdf

45

Contractual Dilemmas of Smart Contracts – Information Society Versus Contract Law

FRANK MÁTÉ

pdf

63

A kibertér jellemzőinek biztonság központú vizsgálata

KELEMEN ROLAND

pdf

75
Műhely

Dunántúli tanítói életképek a 19-20. századból – Németh Márton ágostai hitvallású evangélikus oskolamester hagyatéka

NÉMETH GABRIELLA

pdf

91

A humán reprodukciós eljárások etikai és jogi dilemmái a XXI. századi Magyarországon

SZIJÁRTÓ LILLA

pdf

111
Fórum

Az elévülés intézményéről a bírói gyakorlatban

ASBÓTH ORSOLYA

pdf

145

Recenzió

Miriam Rasch: Súrlódás – Etika a dataizmus korában

EGRESI KATALIN

pdf

163

Recenzió Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig című könyvéről

ŐSZE ÁRON

pdf

171

E számunkat Szerényi Gábor rajzai díszítik.