2017

A lap IX. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2017/1. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

FÖLDESI TAMÁS | Jogászi etika pdf download.png

SMUK PÉTER | Az európai politikai pártok jogállásáról pdf download.png

MŰHELY

KOVÁCS GÁBOR | Az Európai Forenzikus Tudományos Térség (EFSA -2020) megalkotásának koncepciója pdf download.png

BENCZE KRISZTINA | Kontroll a szakértők felett — A szakértői minőségbiztosítás szabályozása pdf download.png

NOGEL MÓNIKA | A szakértői minőségbiztosítási rendszer kialakításának előkérdései és alapfogalmai pdf download.png

GÁBOR KOVÁCS — KLÁRA NAGY | The past and present of the Prüm Treaty — The regulation of biometric data exchange in the EU pdf download.png

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA | A szakértő büntetőeljárási helyzetének formálódása — történeti előzmények pdf download.png

RECENZIÓ

PÓKECZ KOVÁCS ATTILA | Deli Gergely: Salus rei publicae. A helyes döntés kritériuma a római magánjogban pdf download.png

HÍREK | Búcsúzás Földesi Tamástól pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI  pdf download.png

 

2017/2. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

NÁNÁSI LÁSZLÓ | Politika, alkotmányjog, büntetőjog az 1918/19-es hatalomváltásokkal kapcsolatos büntetőeljárásokban pdf download.png

BENCZE KRISZTINA – BARTKÓ RÓBERT | A hatékony védelemhez való jog az új Büntetőeljárási törvény tervezete tükrében pdf download.png

SISKA KATALIN | A női jogok alakulásának áttekintése a Török Köztársaság megalakulásától napjainkig pdf download.png

FRIEDERY RÉKA | Az európai ombudsman szerződésen kívüli kártérítési felelőssége pdf download.png

BUCHINGER ÁGNES – PAYRICH ANDRÁS | A végrehajtási alapelvek hangsúlyváltozásai, avagy észrevételek az új büntetés-végrehajtási kódex gyakorlatához pdf download.png

KŐRÖSI ALEXANDRA | Az önrendelkezési jog az eutanázia kapcsán pdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | Az antik görög államfejlődés legkorábbi irodalmi forrásai pdf download.png

MŰHELY

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | A líbiai egységkormány pdf download.png

CAO YIFENG | Evolution of Rural Collective Land Ownership in the People’s Republic of China pdf download.png

KATALIN SZOBOSZLAI-KISS | Saint Augustine and the problem of free will pdf download.png

FÓRUM

LAJOS CSÖRGITS | Sports administration in Hungary pdf download.png

RECENZIÓ

SÁRI NÁNDOR | A jól-lét problematikája mint globális politikai diskurzus pdf download.png

RIGÓ ERIKA | A nemzetközi kereskedelmi jog és a magyarok – 50 éves az UNCITRAL pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2017/3. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

CS. KISS LAJOS | Alkotmányelmélet és az érték logikája: zsarnokság vagy szabadság?pdf download.png

ANTAL ZSOLT | A közintézmények közérthetősége — az állampolgári bizalom és az intézményi kommunikáció összefüggéseipdf download.png

DORNFELD LÁSZLÓ – SÁNTHA FERENC | A terrorizmus és a terrorcselekmény, mint nemzetközi bűncselekmény aktuális kérdéseipdf download.png

GLAVANITS JUDIT | Új értékelési módszerek a közbeszerzésben, különös tekintettel az életciklus-költség számításárapdf download.png

SIKLÓSI IVÁN | Kincstalálásra vonatkozó szabályok a modern jogrendszerekbenpdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A filozófus modell változása a görög filozófiában, különös tekintettel a hellénisztikus korra — Zénón és a sztoikus filozófiapdf download.png

MŰHELY

TÓTH ZOLTÁN BALÁZS | Államépítési törekvések Szíriában I. — A Bassár el-Aszad kormányzat kihívásaipdf download.png

KATALIN SZOBOSZLAI-KISS | Law and Moralitypdf download.png

FÓRUM

KÉMERI ZSÓFIA | A strasbourgi bíróság és a magyar bíróságok gyakorlata az európai konszenzus tükrébenpdf download.png

RECENZIÓ

KOVÁCS GABRIELLA | Julesz Máté: Az orvosi jog aktualitásaipdf download.png

KELEMEN ROLAND | Gondolatok Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai kapcsánpdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png

2017/4. szám (letöltés egyben)

TANULMÁNYOK

GÁBOR HAMZA | L’ «optimus status civitatis» di Cicerone e la sua tradizione nel pensiero politicopdf download.png

SZILÁGYI PÉTER | A Verfassungslehre mint különös és különleges államelmélet 1.pdf download.png

KATALIN SZOBOSZLAI-KISS | The Antecendents of the fall of Athenian democracy — The trial of Socratespdf download.png

SISKA KATALIN | Több Erdoğan kevesebb Atatürk?pdf download.png

MILANOV VIKTOR | A Bulgária és Macedónia közötti jószomszédi kapcsolatokról szóló megállapodás szerepe a regionális konfliktuskezelésbenpdf download.png

BOJNÁR KATINKA | Családvédelem a munkajogbanpdf download.png

SZMODIS JENŐ | Szempontok és adalékok a „jurisztokratikus kormányforma” kérdéséhezpdf download.png

PÁPAI-TARR ÁGNES – SIPOS FERENC | Közérdekű munka a francia büntetőjogbanpdf download.png

MŰHELY

VARGA JUDIT | PPP-ben rejlő lehetőségek és veszélyekpdf download.png

NAGY KLÁRA | Hatásvizsgálat és konzultáció a hazai önkormányzati jogalkotásbanpdf download.png

SZOBOSZLAI-KISS KATALIN | A sztoikus metafizika főbb axiómáipdf download.png

MARÓTI DÁVID | A felsőházak összehasonlító elemzése ifj. Vutkovich Sándor munkásságábanpdf download.png

FÓRUM

BÓKA ZSOLT | A tradicionális elnevezés újra: székhelyi ügyvédi kamara?pdf download.png

SIMON LÁSZLÓ | A partizán elmélete a premodern virtuális korbanpdf download.png

LUGOSI JÓZSEF | From the conflict situation to the formation of the civil lawsuitpdf download.png

HÁMORI ANTAL | Javaslat a ’rossz minőségű termék forgalomba hozatala’ büntetőjogi törvényi tényállás alapesete büntetési tételének és egyes szabálysértési rendelkezések módosításárapdf download.png

RECENZIÓ

BUSA RÉKA - DELI GERGELY | Ad geographiam historicoiuridicam ope iuris Romani colendam. Studia in honorem Gábor Hamzapdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐIpdf download.png