2010

Az II. évfolyam megjelent számainak tartalma:

 

2010. évi 1. szám

 

TANULMÁNYOK

M. NYITRAI PÉTER | A nemzetközi bűncselekmény koncepciója  

SZABÓ SÁNDOR | A hazai és a nemzetközi büntetőpolitika jelenkori helyzete és kihívásai  

NÉMETH IMRE | A sértett beleegyezésének relativizálódó határai a testi integritás feletti rendelkezési jog tükrében 

BARTKÓ RÓBERT | Az Európai Unió és hazánk büntetőpolitikájának helyzete a terrorizmus elleni küzdelemben 

NAGY KLÁRA | A biometrikus azonosítás új iránya 

KNAPP LÁSZLÓ | Az uniós polgárok diplomáciai és konzuli védelméről II.  


KITEKINTÉS

DÁVID LILLA | Békés küzdelem az agresszió ellen 

MÁRTON MIKLÓS | Megértés és előítélet 


A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri akadémia élete az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt és az akadémia megszüntetése 

 

.....................................................................................

2010. évi 2. szám


TANULMÁNYOK

RECHNITZER JÁNOS | A régiók a magyar területi politikában 

TÓTH TAMARA | Gondolatok a középszintű közigazgatás három változatáról 

SZENTE ZOLTÁN | A nemzetközi és külföldi bíróságok ítéleteinek felhasználása a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában 1999−2008 között 


POLITIKA ÉS TÁRSADALOM

HELL ROLAND | A nómenklatúra mint a szocialista társadalom politikai uralkodó osztályának néhány jellemzője a Kádárrendszerben

SZABÓ ANDREA | A politikai tiltakozás elmélete. 

SZIKLAY JÚLIA | Az információs jogok gyökerei a köz- és magánélet dichotómiájában 


KITEKINTÉS

JOSEF KOTÁSEK | Vis Major in Geneva Law of Bills of Exchange and Promissory Notes 

HORVÁTH PÁL | Tudós elmék szerepe a hazai jogi tudományosság 


A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | A győri királyi jogakadémia megalakulásának előzményei 


.....................................................................................

2010. évi 3. szám 


TANULMÁNYOK

CS. KISS LAJOS | A szociológiai rendszerelmélet államfelfogása 
TECHET PÉTER | Carl Schmitt és természetjog, avagy Hans Kelsen jogpozitivizmusának tévedései 

KORHECZ TAMÁS | A Vajdaság közjogi helyzete Szerbiában, hatalmi szervezete és hatáskörei a 2009 decemberétől hatályos új törvények fényében 

VEREBÉLYI IMRE | A közigazgatás és a kormányzás alapkérdései Magyary Zoltán életművében 

 

POLITIKA ÉS TÁRSADALOM

SZABÓ ANDREA | Tiltakozzunk! De csak jogszerűen?! A politikai tiltakozások fogalomtípusai és formái

HELL ROLAND | Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében 

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Az európai pártok és alapítványaik finanszírozására vonatkozó jogszabályok 


KITEKINTÉS

GELLÉN MÁRTON | Változások az Emberi Jogok Európai Bírósága működésében, különös tekintettel a 14. számú Jegyzőkönyvre 


RECENZIÓ

NÉMETH TAMÁS | Jogállami illúziók és az igazságszolgáltatás kihívásai  

 

A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Kautz Gusztáv és Simor János tevékenysége a győri királyi jogakadémia visszaállítása érdekében


.....................................................................................

2010. évi 4. szám


TANULMÁNYOK

SMUK PÉTER | A politikai zsákmányelv alkotmányos korlátai 

HORVÁTHY BALÁZS | Az Európai Unió vezetési modellje a Lisszaboni Szerződés után 

SZALAI PÉTER | A védjegy megkülönböztető képességének megszerzése 

VÁRADI ÁGNES | A biztosítás komplex fogalma 


POLITIKA ÉS TÁRSADALOM

SZIKLAY JÚLIA | Az állami információpolitika alkotmányos korlátai

ANTAL ZSOLT | Állami sajtótámogatási rendszerek — regionális és kisközösségi médiumok támogatásának modelljei 

SZABÓ ZOLTÁN GYULA | Tendenciák az EU pártok bevételeiben és kiadásaiban 


KITEKINTÉS

BÓKA ZSOLT | A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék

 

RECENZIÓ

KNAPP LÁSZLÓ – VIGH EDIT | Egy magyar szociológus identitásai  

PÉTERI ZOLTÁN | Horváth Pál: Adalékok a magyar jogi kultúra fejlődéstörténetéhez  


A GYŐRI JOGÁSZKÉPZÉS ÉVSZÁZADAI

BICZÓ ZALÁN | Kautz Gusztáv és Simor János tevékenysége a győri királyi jogakadémia visszaállítása érdekében