XV. ÉVFOLYAM – 2023/4 – JOG - ÁLLAM - POLITIKA

TARTALOM

TANULMÁNYOK

3 ZACCARIA MÁRTON LEÓ: Fókuszban a munkafeltételek transzparenciája – Jogharmonizációs kérdések a munka törvénykönyve 2023-as módosítása nyomán   PDF
23  BARTKÓ RÓBERT - SÁNTHA FERENC: Crimes against the border barrier in Hungary – Effective tools in the fight against irregular migration?   PDF
 43 PESCI MARCO: Az Európai Ügyészség együttműködési keretrendszere a megerősített együttműködéstől távol maradó tagállamokkal és harmadik országokkal PDF
61 ŐSZE ÁRON: The Dimensions of the Responsibility of the President of the Republic in the Hungarian Constitutional System PDF
75 TAKÓ DALMA: Választási jogot biztosító klauzulák a nemzetközi szerződésekben PDF
91 KINGA SZABÓ: BIM-paved roads around Visegrád – The implementation and scientific feedback/analysis of building information modelling in V4 countries PDF

MŰHELY

115 NÉMETH GABRIELLA: ’56-os politikai elítéltek „nyugalmat adó menedéke” – Bibó István szakfordító és társai az állami fordítóirodában PDF
145 HEKA LÁSZLÓ: Az elfelejtett hédervári államférfi PDF
165 ZALAHEGYI ZOLTÁN: Győr mint a magyarországi keresztényszocializmus bölcsője PDF
175 VÁGI KATA FRANCISKA: A pártfogó felügyelet intézményi változásai az 1900-as évektől napjainkig PDF

FÓRUM

189 SALLAI BALÁZS: A fegyelmi ügyek forrásértéke egyes hivatástörténeti kutatásokban, különös tekintettel a bürokráciatörténetre PDF
213 DEWAN AFRINA SULTANA: Law to Combat Harassment in Bangladesh RMG Industry PDF
229 TIEN DUNG NGUYEN: Vietnamese Labour Law in Comparison with ILO Core Labour Standards in Light of the EVFTA: Present Limits, Future Reforms PDF

RECENZIÓ

247 LUKÁCS MARIANNA: Haraszti Margit Katalin: A kínzás és a rossz bánásmód fogalmának értelmezése a nemzetközi jogban – A tilalom egyes alkotmányos garanciái PDF
251 Örsi Zsuzsanna kárpitművészre emlékezünk PDF

 

Teljes kötet letöltése

XV. ÉVFOLYAM – 2023 / 4

100%