2015

A lap VII. évfolyamában megjelent számok tartalma

 

2015/1. szám

Laudatio, Lamm Vanda professzor asszony születésnapjára pdf download.png

TANULMÁNYOK

CSERNY ÁKOS - TÉGLÁSI ANDRÁS | A gazdasági alkotmányosság új fejezete Magyarországon? - Az Alkotmánybíróság a korábbi alkotmányos alapelvek fogságában pdf download.png

SIKLÓSI IVÁN | A kincstalálásra vonatkozó szabályozás fejlődése a római császárok rendeleteinek tükrében pdf download.png

GÖNDÖR ÉVA | Az Európai Unió politikája, jogalkotása és ítélkezési gyakorlata a családi kötelezettséggel bíró munkavállalók jogvédelmével kapcsolatosan I. pdf download.png

SZLIFKA GÁBOR | A hozzáadottérték-adó európai kihívásai és fejlődése pdf download.png

MŰHELY

SZÁR GYULA GERGELY | Géntechnológia szociológiai megközelítésben pdf download.png

GYŐRI SZABÓ RÓBERT | A karintiai szlovének és a helységnévtáblák pdf download.png

SZEGEDI ANDRÁS | A család és Uitz Béla művészetének korai szakasza pdf download.png

HÍREK pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2015/2. szám

Laudatio, Szalay Gyula prodékán úr születésnapjára pdf download.png

TANULMÁNYOK

NAGY KLÁRA | A személyes adatok védelme a választási kampány során pdf download.png

KÁLMÁN JÁNOS | A makroprudenciális politika fogalmi keretei és helye a gazdaságpolitika rendszerében pdf download.png

MILANOV VIKTOR| A Bulgária és Macedónia közötti honosítási konfliktus háttere és kihatása a két ország viszonyára pdf download.png

KOVÁCS VIKTÓRIA | A tengeri fuvarjog egységesülésének első szakasza – A Brüsszeli Egyezmény pdf download.png

MŰHELY

MÁLIK JÓZSEF ZOLTÁN | Hogyan (ne) tovább a válságból, Európa? pdf download.png

FÓRUM

GLAVANITS JUDIT | Csiga a sörben, avagy egy joghallgatói attitűd-kutatás tapasztalatai a mediációs eljárásban pdf download.png

RECENZIÓ

DELI GERGELY | Tomista kalandozások Téglási András monográfiája kapcsán pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2015/3. szám

TANULMÁNYOK

MEZEI PÉTER | Internetadó és szerzői jog pdf download.png

HALÁSZ IVÁN | A külföldiek szerepe a válságkezelő államépítésben − A délszláv békeépítés és az ukrán válság tapasztalatai pdf download.png

BARTKÓ RÓBERT | Anomáliák a tanú kihallgatására vonatkozó büntető eljárásjogi rendelkezések rendszerében pdf download.png

SIKLÓSI IVÁN | A kincstalálásra vonatkozó szabályozás történetének főbb csomópontjai a középkorban és az újkorban pdf download.png

ÚJVÁRI EMESE | Versengő biztosítékok − Ugyanazon főkötelem záloggal és kezességgel történő biztosítása a római jogban pdf download.png

MŰHELY

ALBERT ANDRÁS | The public position of the Transylvanian principality in Estern-Europe at the beginning of the 18th century pdf download.png

FÓRUM

LUGOSI JÓZSEF | A jogérvényesítés átmeneti és tényleges akadályai a hatályos polgári peres eljárásban pdf download.png

RECENZIÓ

DELI GERGELY | Homo oeconomicus, homo myopicus és homo sapiens − Avagy mit tanultam Könczöl Miklós Dikologiájából? pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png

 

2015/4. szám

Laudatio, Révész Tamás Mihály 70. születésnapja alkalmából pdf download.png

A MODERN ÁLLAM VÁLSÁGA

GANCZER MÓNIKA | Az államutódlás – Az államok továbbélése és megszűnése Közép- és Kelet-Európában a kétpólusú világrend megszűnését követően pdf download.png

PONGRÁCZ ALEX | A bukott államok problémájának aktuális kérdései pdf download.png

KESZTHELYI ZSOLT | A modern állam válsága és a nyugateurópai muzulmán migráció pdf download.png

TAKÁCS PÉTER | Az „Iszlám Állam” államiságának problémái – Államnak tekinthető-e az ISIS , bármilyen értelemben is? pdf download.png

TANULMÁNYOK

FARKAS ÁDÁM - KELEMEN ROLAND | Háborús sajtószabályozás a kiegyezés védelmi jogi rendszerében pdf download.png

MAJOR SÁNDOR | Nemzeti radikális vagy populista radikális? pdf download.png

RAINER LILLA | Anatóliai út Európába – A török alkotmányozás fejlődéstörténete pdf download.png

FÓRUM

BIHARI MIHÁLY | Köszöntő a 20 éves győri jogászképzés alkalmából pdf download.png

SZALAY GYULA | 20 éves a győri jogászképzés pdf download.png

E SZÁMUNK SZERZŐI pdf download.png