Szerkesztőbizottság

 

Szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Bihari Mihály, egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), alkotmánybíró, alkotmányjog,    politikatudomány

 

Szerkesztőbizottság elnökhelyettese
Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens (SZE DF ÁJK), állam- és jogtörténet
 
Szerkesztőbizottság
Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), filozófia, állam- és jogelmélet
Dr. Darák Péter egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK), Legfelsőbb Bírósági bíró,  közigazgatási   jogtudomány
Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár (ME ÁJK), polgári és nemzetközi jogtudomány
Dr. Fehér Lenke egyetemi tanár, MTA Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadó, büntető jogtudomány
Dr. Josef Kotásek egyetemi tanár (MU), kereskedelmi jogtudomány
Dr. Kiss László egyetemi tanár (PTE ÁJK), alkotmánybíró, alkotmányjog és közigazgatási jogtudomány
Dr. Lamm Vanda egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), akadémikus, nemzetközi jogtudomány
Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), alkotmánybíró, polgári jogtudomány
Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (ELTE ÁJK), alkotmánybíró, kriminológus, büntető jogtudomány
Dr. Nyitrai Péter egyetemi docens (SZE DF ÁJK), büntető jogtudomány
Dr. Patyi András egyetemi docens (SZE DF ÁJK), Legfelsőbb Bírósági bíró, közigazgatási jogtudomány
Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), állam- és jogelmélet       
Dr. Takács Péter egyetemi tanár (BCE), állam- és jogelmélet
Dr. Torma András egyetemi tanár (ME ÁJK), közigazgatási jogtudomány 
Dr. Varga Zs. András egyetemi docens (PPKE JÁK), Legfőbb Ügyész helyettese, közigazgatási jogtudomány
Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), közigazgatási jogtudomány
 
Szerkesztő

Dr. Egresi Katalin egyetemi docens (SZE DF ÁJK), filozófia, jogtudomány

Dr. Sulyok Gábor egyetemi docens (SZE DF ÁJK), nemzetközi jogtudomány

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK), filozófia, klasszika-filológia

 

Olvasószerkesztő

Csécs Teréz

 

Az alapító képviselője

Dr. Szalay Gyula dékán (SZE DF ÁJK)

Jog- és politikatudományi folyóirat Eseménynaptára