Szerkesztőség

A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő:

Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, szakvezető (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, alkotmányjog és politikatudomány

 

A szerkesztőbizottság elnökhelyettese:

Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogtörténet

 

A szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), filozófia, állam- és jogelmélet

Dr. Darák Péter, Kúria elnöke, közigazgatási jog

Dr. Fehér Lenke egyetemi tanár, tudományos tanácsadó (Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete), büntetőjog

JUDr. Josef Kotásek egyetemi docens, tudományos és kutatási dékánhelyettes (Masarykova Univerzita Právnická Fakulta), kereskedelmi jog

Dr. Kiss László egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, alkotmányjog és közigazgatási jog

 Dr. Lamm Vanda egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), akadémikus, nemzetközi jog

Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, polgári jog

Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), alkotmánybíró, kriminológia és büntetőjog

Dr. Nyitrai Péter egyetemi tanár  (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), büntetőjog

JUDr. Mária Patakyová egyetemi tanár, rektorhelyettes (Comenius University of Bratislava), kereskedelmi jog

Dr. Patyi András egyetemi tanár, rektor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), közigazgatási jog

Dr. Szalay Gyula egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), munkajog

Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogelmélet

Dr. Takács Péter egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-Tudományi Kar), állam- és jogelmélet

Dr. Torma András egyetemi tanár (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

Dr. Varga Zs. András egyetemi docens (Pázmány Péter Jog- és Államtudományi Kar), a Legfőbb Ügyész helyettese, közigazgatási jog

Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), közigazgatási jog

Szerkesztők:

Dr. Deli Gergely egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), állam- és jogtörténet

Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi docens (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), filozófia és klasszika-filológia

Olvasószerkesztő:

Nemes Gábor (Győri Egyházmegyei Kincstár és Levéltár),  levéltáros

Az alapító képvielője:

Dr. Fazekas Judit dékán (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar), polgári jog és nemzetközi magánjog

 

 

Jog- és politikatudományi folyóirat Eseménynaptára